Justice Promont Group

każdy może mieć normalne życie bez przemocy

Witajcie

Jesteśmy firmą świeżą na rynku, ale doświadczenie naszej kadry pozwoliło nam na stworzenie jej niepowtarzalnej istoty.
Zajmujemy się w głównej mierze pomocą społeczną oraz umożliwianie startu w przyszłość ludziom bez jakichkolwiek nadziei.

Posiadamy szereg możliwości odnośnie mieszkań jak i udzielanej pomocy z zakresu mops, mopr czy organizacji pozarządowych.
Współpracujemy z wieloma instytucjami prawnymi. stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za jakiekolwiek formy pomocy.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.